Author: Молодечкін Анатолій

  • Home
  • Author: Молодечкін Анатолій

Spadek zagraniczny – jakie prawo właściwe

Spadki zagraniczne mogą przysporzyć wielu wątpliwości. Otrzymując spadekz zagranicy często nie wiemy czy stosować prawo polskie czy obce. A przecież w każdym państwie są inne terminy i inne uprawnienia spadkobierców. Prawo właściwe dla spraw spadkowych określają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 Prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy […]
Czytaj więcej

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemca

Na decyzję o legalizacji zatrudnienia cudzoziemca w Polsce trzeba czekać średnio 206 dni. Obcokrajowcy wnoszą skargi do sądów administracyjnych na bezczynność lub przewlekłość postępowania. Jakie zagrożenia niesie za sobą opieszałość urzędów? Długa procedura wydawania zezwoleń na pracę w Polsce 14 proc. Ukraińców zostało w 2018 r. zatrudnionych bez umowy. NIK prognozuje wzrost szarej strefy. Obcokrajowcy czekają na […]
Czytaj więcej

Koszty sądowe w procesach o błędy medyczne

Świadomość prawna pacjentów jest coraz większa, znają oni swoje prawa związane z możliwością żądania ustalenia osób odpowiedzialnych za ich szkodę oraz domagania się jej zrekompensowania. Jednocześnie za świadomością możliwości dochodzenia swoich praw idzie też i przeświadczenie o niebotycznie wysokich kosztach procesu w sprawach o tzw. „błędy medyczne”. Czy prawidłowe? Sam proces leczenia dla pacjentów nie […]
Czytaj więcej

Renta po śmierci osoby bliskiej

Jeżeli przyczyną śmierci bliskiego był wypadek drogowy lub błąd popełniony przez personel medyczny bądź jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub innego zdarzenia, które doprowadziło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, prawdopodobnie będziemy mogli żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej. Kto jest uprawniony do renty odszkodowawczej? Jak ustalić wysokość takiej renty? […]
Czytaj więcej

Odrzucenie spadku po upływie 6 miesięcy

Instytucja uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku dla laika brzmi niezrozumiale, ale zmierza ona do ochrony spadkobiercy przed niechcianym spadkiem, który to z różnych co do zasady niezawinionych powodów nie złożył w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Co prawda od dnia 18 październik 2015 roku obowiązuje reguła, że w przypadku niezłożenia oświadczenia […]
Czytaj więcej

Czy bliskim zmarłego sprawcy wypadku przysługuje zadośćuczynienie

Sąd Apelacyjny w Łodzi odpowiedział na pytanie, czy bliskim zmarłego sprawcy wypadku przysługuje zadośćuczynienie. W oparciu o stan faktyczny, na podstawie którego SA orzekł, bliscy zmarłego sprawcy wypadku nie mogą otrzymać zadośćuczynienia z tego względu, że wyłączną przyczyną wypadku była zbyt szybka jazda motocyklisty. Maria W. (dane zmienione) kierująca samochodem wykonując manewr skrętu w lewo, […]
Czytaj więcej

Prawo spadkowe na emigracji – kiedy możesz uzyskać spadek

Prawo spadkowe na emigracji Gdy na zawsze odchodzi bliska nam osoba, często nie zastanawiamy się nad kwestiami materialnymi. Niestety w takich sytuacjach sprawy spadkowe również trzeba zrealizować. Jak się okazuje, prawo dziedziczenia jest zupełnie inne w przypadku, gdy nasz bliski znajdował się poza granicami kraju. Bliski mieszkający w UE Zgodnie z unijnym prawem, dziedziczenie podlega […]
Czytaj więcej

Prawo spadkowe na Łotwie

Dziedziczenie za granicą może spowodować ogromną liczbę problemów, których zwykli ludzie najczęściej nie są w stanie rozwiązać. W takich przypadkach ludzie zwracają się o pomoc do doświadczonych i wykwalifikowanych prawników, którzy znają przepisy spadkowe danego państwa i pomagają sprawnie prowadzić sprawę. Jeżeli ubiegasz się o spadek na Łotwie, specjaliści naszej firmy chętnie pomogą Ci w […]
Czytaj więcej

Wymagalność roszczenia o zachowek

Wymagalność roszczenia o zachowek nie została określona jednym, sztywnym terminem. Zatem ocena od kiedy należą się odsetki od zachowku powinna być dokonana indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Zgodnie z art. 991 § 1 k.c., zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy […]
Czytaj więcej

Kto i kiedy może złożyć pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia

Za niegodnego dziedziczenia może być uznany spadkobierca zarówno ustawowy, jak i testamentowy. Przyczyny niegodności mają charakter zamknięty, przez co nie jest możliwe żądanie uznania za niegodnego z innych, choćby podobnych względów np. popełnienie umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko osobie bliskiej spadkodawcy (np. konkubinie) czy też dopuszczenie się czynu nagannego w odczuciu społecznym. Przyczyny niegodności dziedziczenia Spadkobierca […]
Czytaj więcej