Spadek w Niemczech | Adwokat w Europie

Z racji bliskości oraz dużej ilości rodaków którzy pracują w Niemczech, praktycznie codziennie spotykamy się z telefonami w sprawie wyżej wymienionych pytań. Wiele osób nie wie od czego zacząć i w jaki sposób mają dokonać przyjęcia spadku lub w określonych sytuacjach ( patrz artykuł o odrzuceniu spadku w Niemczech ) odrzucenia spadku.

Na wstępie musimy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym od 2015 r. rozporządzeniem, iż właściwym do przeprowadzenie postępowania spadkowego będzie miało zastosowanie prawo państwa w którym spadkodawca mieszkał i miał stały pobyt, a nie jak do tej pory prawo państwa którego był obywatelem. 

Dziedziczenie za testamentem

Pierwszą rzeczą którą powinniśmy zrobić, jest ustalenie czy zmarły pozostawił testament, może on być w domu zmarłego lub przechowywany u notariusza( istnieje podobnie jak w Polsce specjalny rejestr ) lub we właściwym miejscowo sądzie.  Jeżeli uda nam się ustalić testament, należy przejrzeć go w celu sprawdzenia czy nie zawiera on braków formalnych takich jak : czy testament został własnoręcznie napisany i podpisany przez spadkobiorcę oraz czy zawarta w nim jest data i miejsce sporządzenia testamentu. Sąd  w postępowaniu spadkowym również będzie badał czy testament jest wolny od tych braków formalnych.

Dziedziczenie bez testamentu

Jeśli zmarły nie pozostawił żadnego testamentu, w taki przypadku podobnie jak w prawie spadkowym zajdzie do tak zwanego dziedziczenia ustawowego czyli powoływanie do dziedziczenia najbliższej rodziny, a w dalszej kolejności ich zstępnych. Aby zostać uznanym za spadkobiorcę należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku tzw. Erbschein. Do wniosku należy dołączyć wszelkie możliwe informację na temat zmarłego : datę i miejsce zgonu, jego adres zamieszkania, wykazać się stopniem pokrewieństwa. Wszystkie informacje we wniosku muszą być poparte odpowiednimi dokumentami jak : akt zgonu, akt urodzenia spadkodawcy, akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia spadkobiorcy. Aby upewnić się, że wniosek został złożony we właściwy sposób warto skorzystać z pomocy prawnika.

Jeśli zostałeś powołany do dziedziczenia w Niemczech, i potrzebujesz pomocy aby załatwić wszelkie formalności, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.