Wypadek w pracy Wielka Brytania | Adwokat w Europie

Wielka Brytania to dom dla niemalże miliona polskich obywateli i miejsce pracy dla kilkuset tysięcy z nich. Niestety, pomimo wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, również w ty wyspiarskim kraju zdarzają się wypadki przy pracy. Polscy obywatele, którzy ulegli wypadkowi mają pełne prawa do odszkodowania z tego tytułu, nawet jeśli nie władają biegle językiem angielskim, ani nie są rezydentami Zjednoczonego Królestwa. Jak zabezpieczyć swoje interesy w takiej sytuacji?

Wypadek przy pracy Wielka Brytania – trudności i wątpliwości

Pomimo znacznej liczby emigrantów z tzw. krajów nowej Unii, brytyjscy pracodawcy wciąż nie zawsze poważnie podchodzą do osób pochodzących ze wschodniej Europy. Nierzadko nie przechodzą one niezbędnych szkoleń z zakresu BHP ani nie są informowane o przysługujących im prawach, również związanych z ochroną życia i zdrowia – a już szczególnie odnoszących się do przysługujących im odszkodowań z powodu obrażeń odniesionych w wypadku przy pracy. Tymczasem brytyjski system prawny dość szczegółowo opisuje przysługujące im uprawnienia i daje pracownikom prawo do odszkodowania – nie tylko pokrywającego koszty leczenia czy z tytułu absencji w pracy, ale również świadczenia pielęgnacyjnego, odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu czy nawet renty. Wiele osób, głównie nieznających biegle języka angielskiego lub nowoprzybyłych do tego kraju zbyt szybko rezygnuje z dochodzenia swoich praw, lub nawet daje się zastraszyć pracodawcom, w rezultacie czego często nie otrzymują oni żadnej rekompensaty, a nierzadko nawet tracą pracę lub są przenoszeni na gorsze stanowiska. Nie musi to jednak kończyć się w ten sposób – korzystając z pomocy firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań za wypadki za granicą, można otrzymać fachową pomoc i sprawnie przejść przez całe postępowanie.

Wypadek przy pracy Wielka Brytania – gdzie szukać pomocy?

Nawet jeśli nie znasz języka angielskiego, a Twój pracodawca nie zbyt przykłada się do zapewnienia Ci przetłumaczonych informacji dotyczących przysługujących Ci praw, możesz skutecznie walczyć o swoje prawa. Wystarczy, że skontaktujesz się z „Adwokat w Europie”, by przekonać się, jak szybko i skutecznie może zostać rozwiązane nawet bardzo skomplikowane postępowanie. Znajomość brytyjskiego prawa nie jest wymagana, by ubiegać się o należne świadczenia – wszystkim zajmą się członkowie doświadczonego zespołu, w skład którego oprócz adwokatów wchodzą także tłumacze przysięgli, co pozwoli Ci ze spokojem oczekiwać na przebieg postępowania odszkodowawczego. Bardzo ważne jest, by jak najwcześniej zdecydować się na kontakt z fachowcami – podpisanie jakichkolwiek dokumentów w obcym języku, co do których nie masz pewności może okazać się brzemienne w skutkach i bardzo trudne do odwrócenia w przyszłości.

Doświadczenia tysięcy rodaków, którym udało się uzyskać należne im świadczenia, jasno i wyraźnie poświadczają, że nie jest to niemożliwe, a przy skorzystaniu z fachowej pomocy niemal wszyscy, którym przydarzył się wypadek przy pracy Wielka Brytania, mogą uzyskać odszkodowanie, nawet jeśli znajdują się już w Polsce, a od zdarzenia minęło już kilka miesięcy.