Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium Niemiec | Adwokat w Europie

Deportacja dotyczy nielegalnego pobytu w Niemczech. Jednak środek ten nie pozbawia cudzoziemców prawa do zezwolenia na pobyt. W rzeczywistości deportacja jest czynnością, która jest obowiązkowa jako wykonanie decyzji zgodnie z prawem niemieckim. Pomoc prawnika w Niemczech oferuje kancelaria Adwokat w Europie której prawnicy rozumieją obowiązujące przepisy i pomagają w najtrudniejszych sytuacjach.

Warunki deportacji z Niemiec

Proces wydalenia za nielegalny pobyt w Niemczech odbywa się pod następującymi warunkami:

  • Obowiązek powrotu do kraju podstawowego zamieszkania w przypadku niezgodności z prawem (nieprzestrzeganie warunków wjazdu, wygaśnięcie ważnej wizy, nielegalne przekroczenie granicy) lub zgodnie z decyzjami organów rządowych (wydalenie, cofnięcie zezwolenia na pobyt). Takie warunki obejmują nielegalne zatrudnienie i niezarejestrowaną działalność gospodarczą.
  • Migranci są deportowani z Niemiec po upływie okresu dobrowolnego powrotu.
  • Niechęć do dobrowolnego opuszczania kraju.

Brak zakazu wjazdu

Często sądy, władze federalne mają prawo do podjęcia uchwały zakazującej deportacji cudzoziemców ze strefy Schengen. Aby zawiesić decyzję o deportacji, musisz wnieść pozew i wniosek o jej zabezpieczenie.

Proces wydalenia z Niemiec

W przypadku nieprzestrzegania warunków pobytu w kraju i innych naruszeń, migranci są przymusowo odsyłani w kilku etapach: sprawdzane są dane osobowe i zamawiane są bilety, w razie potrzeby migranci są zatrzymywani, a następnie wysyłani do ich kraju obywatelstwa. Koszty deportacji pokrywa migrant. Dane osobowe wszystkich cudzoziemców są wprowadzane do rejestru krajowego oraz do systemu SIS Schengen w celu kontroli wjazdu i pobytu cudzoziemców na terenie Niemiec.
Nakazy deportacji są wydawane przez zagraniczne urzędy krajowe, a wykonawcą jest policja. Negatywne konsekwencje to zakaz wjazdu do kraju, pozbawienie zezwolenia na pobyt oraz inne środki przewidziane prawem. Migranci są deportowani bez uprzedzenia, ale w przypadku zakończenia deportacji na okres 12 miesięcy wysyłane jest ostrzeżenie o deportacji.

Pomoc kancelarii prawnej w deportacji z Niemiec

W przypadku deportacji lub deportacji cudzoziemcy potrzebują porady prawnej za granicą. Wykwalifikowani specjaliści firmy „Prawnik w Europie” posiadają bogate doświadczenie i znają obowiązujące przepisy. Bezpłatne konsultacje z klientami pozwalają na zapoznanie się z warunkami współpracy oraz opracowanie planu działania.
Prawnik w Niemczech pomoże zapobiec negatywnym skutkom nielegalnego pobytu w Niemczech i pomoże rozwiązać problemy dokumentacyjne w krótkim czasie. Adwokat deportacyjny to rzetelna i terminowa pomoc migrantom w przypadku zastosowania środków legislacyjnych naruszenia warunków pobytu w Niemczech. W razie potrzeby pomocy skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.