Spadek w Niemczech kto ma prawo do zachowku

Zachowkiem określa się uprawnienie przysługujące zstępnym (dzieciom), małżonkowi i rodzicom na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie, a więc całkowitego albo częściowego wydziedziczenia.

Regulacja prawna zachowku na prawie niemieckim (§2303 i nast. BGB) odpowiada – naturalnie z wyjątkami – polskiej regulacji prawnej w art. 991 i nast. polskiego kodeksu cywilnego. § 2303 ust. 1 stanowi, że dziecko spadkodawcy, które przez testament wyłączone zostało od dziedziczenia ustawowego, może żądać od spadkobierców zachowku w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, który przypadłby mu przy dziedziczeniu na podstawie ustawy. To postanowienie dotyczy też małżonka i rodziców spadkodawcy ( § 2303 ust. 2 BGB).

Szczególną pozycję zajmuje małżonek spadkodawcy. Jego ustawowy udział wynosi ¼ masy spadkowej. Aby nie komplikować problemu zakładamy, że małżonek dziedziczy z dziećmi. Jeżeli nie byłoby dzieci, to ustawowy udział wynosi nie ¼ a ½ całości spadku. Przy ustawowej wspólności majątkowej (tzw. Zugewinngemeinschaft) podwyższa się udział małżonka w spadku o dalszą ¼ masy spadkowej ( §1371 niem. k.c.).

Udział spadkowy małżonka wynosi połowę całości spadku

To podwyższenie spadku małżonka o ¼ jest ryczałtowym wyrównaniem z tytułu przyrostu majątku małżonków podczas trwania małżeństwa. Możliwe są trzy tryby obliczania wysokości zachowku dla małżonka w zależności od następujących przypadków:

  • małżonek jest całkowicie wydziedziczony;
  • małżonek jest tylko częściowo wydziedziczony;
  • małżonek odrzuca spadek.

W pierwszym przypadku małżonek może żądać od spadkobierców tylko tzw. małego zachowku a więc 1/8 masy spadkowej oraz wyrównania z tytułu przyrostu majątku małżonków.

W drugim przypadku może małżonek żądać uzupełnienia zachowku ( § 2305 niem. k.c.) do wysokości ¼ masy spadkowej ( tzw. duży zachowek).

W trzecim przypadku mamy do czynienia ze szczególnym prawem małżonka , który tylko częściowo został wydziedziczony. Może on naturalnie żądać uzupełnienia zachowku do wysokości ¼ masy spadkowej ( duży zachowek).

Ma on też prawo do odrzucenia spadku i żądania wypłacenia małego zachowku (1/8) oraz wyrównania z tytułu przyrostu majątku małżonków. Jest to w tym wypadku dla niego korzystne, jeżeli roszczenie do wyrównania z tytułu przyrostu majątku małżonków jest wysokie.

W razie powołania do dziedziczenia w Niemczech, skontaktuj się z prawnikami z firmy Adwokat w Europie.