Spadek w Niemczech i zachowek w Niemczech - Adwokat w Europie

Jeśli przeprowadzasz się lub przechodzisz na emeryturę w Niemczech, ważne jest, aby wziąć pod uwagę konsekwencje niemieckiego prawa spadkowego dla twoich aktywów. A także to, czy niemiecki podatek od spadków zostanie zastosowany do twoich aktywów w Niemczech. W szczególności niemiecki podatek od spadków dla nierezydentów i cudzoziemców może podlegać pewnym wyjątkom.

Spadek w Niemczech

Niemieckie prawo dotyczące dziwdziczenia podlega rządowi federalnemu, więc ma ono jednakowe zastosowanie w całym kraju, bez różnic regionalnych. Wynika to z Księgi 5 niemieckiego kodeksu cywilnego (BSB) (rozdziały 1922–2385).

Zmiany w przepisach UE wprowadzone w 2015 r. Spowodowały, że obywatele UE mieszkający za granicą (w większości krajów), mogą teraz wybrać, czy mają zastosowanie przepisy prawa ich kraju lub kraju zamieszkania. Jeżeli rezydent zagraniczny umiera bez pozostawienia testamentu lub bez formalnego oświadczenia, do którego prawa chce się zastosować, zastosowanie będzie miało prawo kraju, w którym mieszkał przez ostatnie pięć lat.

UNIWERSALNE PRAWODAWSTWO W NIEMCZECH

Podstawową zasadą niemieckiego prawa spadkowego jest „sukcesja powszechna”. Oznacza to, że aktywa i zobowiązania zmarłego przenoszone są bezpośrednio na jego spadkobierców. Bez potrzeby wydania orzeczenia sądowego.

Niemieckie prawo spadkowe nie nakłada „dziedziczenia obowiązkowego” tak surowo, jak niektóre inne kraje europejskie. I, co do zasady, pozwala na napisanie testamentu zgodnie z  własną wolą. Istnieje możliwość wykluczenia spadkobiorców ustawowych. Jednakże ustawowi spadkobiercy (dzieci, małżonek i rodzice) mogą złożyć wniosek („Pflichtteil”) o nieruchomość.

Zachowek w Niemczech

W przypadku sporządzenia testamentu wykluczającego ustawowych spadkobierców, mają prawo do zachowku, domagać się 50% tego, co otrzymaliby na podstawie niemieckiego prawa spadkowego(tzw. dziedziczenie ustawowe).

Jeżeli majątek znajduje się w Niemczech, spadkobiercy mogą otrzymać świadectwo spadkowe zgodnie z niemieckim prawem o przebaczeniu. Wnioski można zwykle składać w sądzie, zwykle najbliższym ostatniemu miejscu zamieszkania zmarłego.

Jeżeli zmarły nie był rezydentem Niemiec. Wnioski te można następnie złożyć w sądzie probacyjnym w Berlinie-Schöneberg. Tylko spadkobiercy otrzymają zaświadczenie, z wyjątkiem beneficjentów testamentu niemieckiego (lub przymierza, Vermächtnis), lub Ci, którzy są uprawnieni do przymusowego udziału (Pflichtteil).

Aby nieruchomość mogła zostać uznana za część nieruchomości, należy ją zarejestrować w lokalnym rejestrze nieruchomości („Grundbuch”).

Jednak niemieckie prawo spadkowe stanowi, że spadkobiercy dziedziczą obowiązki.  Spadek w Niemczech może obejmować dług. W związku z tym niemieckie prawo spadkowe zezwala ludziom na odrzucenie spadku, jeśli sobie tego życzą. Należy to zrobić w ciągu sześciu tygodni (w przypadku mieszkańców Niemiec) lub sześciu miesięcy, jeżeli spadkobierca nie jest rezydentem w Niemczech.

Adwokaci z Ltd Adwokat w Europie są zawsze gotowi udzielić BEZPŁATNEJ porady na temat niemieckiego prawa spadkowego. Wyjaśnimy również warunki oraz stawki opłat niemieckiego podatku od spadków, sposób sporządzenia niemieckiego testamentu. Nasi przedstawiciele w Niemczech doradzą, jaki niemiecki podatek od spadków należy uiścić dla nierezydentów i obcokrajowców.